Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2011

3595 aa33 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon
mgm
5504 5104 500
Reposted fromb4rt b4rt vialadies ladies
mgm
5581 75ee
Reposted fromb4rt b4rt vialadies ladies
mgm
6528 5d3e
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw vialadies ladies
mgm
9838 0cc3
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw vialadies ladies

August 26 2011

mgm
6927 71bf
Reposted fromszczerbatyszczurek szczerbatyszczurek
mgm

Dziura w zębie !

historia jest prawdziwa i działa sie we wro jakiś czas temu, może z czasem coś pozmieniałem, ale będzie oparta na faktach


przypadkiem znalazłem się na balu przebierańców w jednym z wrocławskich klubów. była tam też tajemnicza Ona, naga pomalowana cała na biało. nikt nie wiedział, za kogo ona się przebrała, każdy coś przypuszczał, ale to tylko były nasze domysły. w pewnym momencie podszedł do niej ktoś i zapytał: za kogo sie przebrałaś? Ona podniosła nogę pokazując łono i wykrzyczała: dziura w zębie!!

wrocławiacy mają kreatywne podejście do przebrania
Reposted fromaskman askman
mgm
mgm
Reposted fromelegy elegy
mgm
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
mgm
3201 f1f6
1414 1487
Reposted fromapm35 apm35

August 25 2011

mgm
mgm
Reposted fromkauah kauah
mgm
Reposted fromkauah kauah
0045 b957
Reposted fromcensoredanon censoredanon
0044 369c 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon
mgm
0039 4008
Reposted fromcensoredanon censoredanon
mgm
4546 16ef 500
Reposted fromb4rt b4rt viabeautifulgirls beautifulgirls
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl